Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Από την Ίρις Κρέμερ – Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία είναι μία θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στις γνωσίες (σκέψεις) και στις συμπεριφορές του ατόμου. Κατόπιν της καταγραφής και της μελέτης των σκέψεων και συμπεριφορών του θεραπευόμενου, απέναντι στην κατάσταση που τον προβληματίζει, δυσκολεύει, διαταράσσει, μαζί με τον θεραπευτή συζητούν για τις πιθανές πιο λειτουργικές και «φιλικές» προς τον ίδιο συμπεριφορές στην καθημερινότητα του, αλλά και επανεξετάζουν τις σκέψεις που μπορεί να είναι μη ρεαλιστικές, διαστρεβλωμένες, ή δυσανάλογες της κατάστασης που βιώνει.

Thoughts-Actions-Feelings

Ο ψυχολόγος βοηθά μέσα από την συζήτηση και την πρόσκληση έκφρασης συναισθημάτων, να αναπτύξει ο θεραπευόμενος τον τρόπο σκέψης του και ουσιαστικά να δουλέψουν μαζί προς την αντικατάσταση των δύσκολων αλλά και βλαβερών, προς τη ψυχολογία και ζωή του ατόμου, σκέψεων του. Ο στόχος του ψυχολόγου δεν είναι να προσπαθήσει να αλλάξει τις προσωπικές αντιλήψεις του ατόμου για την ζωή γενικότερα, αλλά συγκεκριμένα τις μη ρεαλιστικές σκέψεις για τον εαυτό του που τον μπλοκάρουν από το να διαπιστώσει την δύναμη του και την δυνατότητα να καταφέρει αυτό που επιθυμεί.

Όσον αφορά το συμπεριφοριστικό κομμάτι, ο θεραπευόμενος καλείται στην πράξη να εξοικειωθεί με συμπεριφορές που τον φοβίζουν και τον αγχώνουν ή που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απίθανο να τις υιοθετήσει λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης/αυτοεκτίμησης.

Μια δομημένη θεραπεία.

Η ΓΣΘ είναι μία δομημένη θεραπεία κατά την οποία γίνεται αρχικά η λήψη ιστορικού του ατόμου, δηλαδή οι πληροφορίες που δημιουργούν την ταυτότητα του ως άνθρωπο, την ιστορία του και το πώς έφτασε στο παρόν να ζητά την βοήθεια ενός ειδικού.

Στην συνέχεια μαζί σχεδιάζουν ένα θεραπευτικό πλάνο το οποίο βασίζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου και στον θεραπευτικό στόχο που εκείνος/η θέλει να πετύχει στο τέλος της θεραπείας.

Η δομή της θεραπείας έχει να κάνει επίσης με συγκεκριμένες ασκήσεις που ο θεραπευτής με τον θεραπευόμενο συμφωνούν και που ο θεραπευόμενος ακολουθεί μέσα στη εβδομάδα που μεσολαβεί από τη μία συνεδρία στην άλλη. Σε κάθε συνεδρία το άτομο μοιράζεται με τον ψυχολόγο την εμπειρία του και τις τυχόν δυσκολίες που συνάντησε, θέτοντας έτσι τη βάση και το κριτήριο για τις επόμενες ασκήσεις προς τον θεραπευτικό στόχο.

Έτσι λοιπόν τα βήματα είναι ξεκάθαρα και η βελτίωση της πορείας του θεραπευόμενου είναι πιο εύκολα και «χειροπιαστά» αντιληπτή από τον ίδιο.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η ΓΣΘ σαν θεραπεία;

Η ΓΣθ είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που υιοθετείτε από τους ειδικούς ψυχικής υγείας που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως αντιμετωπίζουν θεραπευτικά κάθε περίπτωση μέσω αυτής.

Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις στην ψυχολογία που βάσει ερευνών έχει αποδειχθεί ότι η ΓΣΘ είναι η πιο ενδεδειγμένη θεραπεία, όπως π.χ. οι αγχώδεις διαταραχές: Αγοραφοβία, Κοινωνική Φοβία, Διαταραχή Πανικού, Ειδικές Φοβίες αλλά και σε περιπτώσεις Ιδεοψυχαναγκαστικών Διαταραχών.

Ποια είναι η διάρκεια της ΓΣΘ;

Η ΓΣΘ, όπως και πολλές άλλες ψυχοθεραπείες, δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά. Αυτό συμβαίνει διότι είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη και ολοκλήρωση της, όπως: η συνέπεια του θεραπευόμενου στις συνεδρίες, η συνέπεια του θεραπευόμενου στις ασκήσεις, ο βαθμός ευκολίας ή δυσκολίας που αντιμετωπίζει κάθε θεραπευόμενος στο θεραπευτικό του πλάνου, η βαρύτητα της κατάστασης του θεραπευόμενου στην αρχή της θεραπείας, η στήριξη/συνεργασία του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος.

 

Δείτε όλες τις υπηρεσίες της Ψυχολόγου Ίριδας Κρέμερ εδώ.

 

Related Post

Leave a Reply